CROW Kennispanel


 
Welkom op het CROW Kennispanel, hét nationale panel voor infra, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Het CROW Kennispanel voert regelmatig onderzoek uit naar vraagstukken en ontwikkelingen in uw vakgebied.

Wat willen we bereiken met het CROW Kennispanel?

Met het CROW Kennispanel kunt u:

  • de dialoog aangaan met ons;
  • uw mening geven over ontwikkelingen in uw vak;
  • uw wensen en behoeften voor uw werk aangeven;
  • nieuwe productideeën en –concepten bekijken en toetsen;
  • uw mening geven over onze organisatie en huidige producten en diensten.

Waarom zou u deelnemen?

Deelname aan het CROW Kennispanel kost u ongeveer 10 minuten per onderzoek, maar kan een groot effect hebben. U heeft daarmee invloed op toekomstige nieuwe projecten. Wij zullen regelmatig resultaten van onze onderzoeken terugkoppelen in een e-nieuwsbrief, waardoor u op de hoogte blijft van wat er in onze branche speelt.

Over CROW

Het CROW Kennispanel is een initiatief van Kennisplatform CROW. CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie zonder winstoogmerk die investeert in kennis voor nu en in de toekomst. Wij streven naar de beste oplossingen voor vraagstukken van beleid tot en met beheer in infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. Bovendien zijn wij experts op het gebied van aanbesteden en contracteren.